Ålands landskapsregering

Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Regeringens uppdrag är att bereda och verkställa de frågor som tillhör självstyrelsen. Myndighetens uppdrag är att biträda den politiska regeringen i arbetet med att styra landskapet Åland och förverkliga regeringens politik. Avdelningarna handlägger regeringens ärenden inom sina olika sakområden. Landskapsförvaltningen sköter de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten.