Utsträckning

Map data © OpenStreetMap contributors

Zostera marina levinneisyyysmalli

ZOSTERA MARINA LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa LAJI (LAJIT) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu vihrein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


ZOSTERA MARINA SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Zostera marina on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of green. The data does not cover Finland’s EEZ or the regional areas of the Åland Islands. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi


ZOSTERA MARINA ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av ålgräs (Zostera marina) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av grönt. Data omfattar inte Finlands EEZ eller regionala områden på Åland. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Selite / Legend: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty marraskuu 28, 2020, 03:03 (EET)
Skapad lokakuu 21, 2020, 03:03 (EEST)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU-karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE Lähde: SYKE
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 59.361975
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-11-26
frequency-of-update
guid {30F193DB-2CD7-4DC1-8A31-84CB06B16213}
licence
metadata-date 2020-11-26
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 59.361975], [27.956288, 59.361975], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 59.361975]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True