Utsträckning

Merenpohjan maalajit 1:100 000

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology III EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology III hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology III hankkeessa on 39 partneria 30:sta Euroopan maasta. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon (http://tupa.gtk.fi/metaviite/wp3_guide1_seabed substrate harmonisation_100k_ february2018.pdf). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:100 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 25 m * 25 m ja aineistosta on poistettu 0.05 km2 pienemmät alueet. Lupa (AN17367) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 29.9.2017.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Skapad joulukuu 14, 2022, 13:06 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 27.541
bbox-north-lat 65.762
bbox-south-lat 59.595
bbox-west-long 20.603
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2018-03-26
frequency-of-update
guid 77c563ae-8375-4856-a0d8-31a58d13eb79
licence
metadata-date 2024-02-19T16:03:38
metadata-language fin
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.603, 59.595], [27.541, 59.595], [27.541, 65.762], [20.603, 65.762], [20.603, 59.595]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True