Utsträckning

Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000

Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 -aineisto täydentää Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Aineisto käsittää kaksi luokkaa, kovat ja pehmeät pohjat. Koviin pohjiin luokittuvat maalajit sorasta lohkareisiin sekä kalliopaljastumat ja pehmeisiin pohjiin maalajit liejusta hiekkaan. Malli perustuu GTK:n merigeologiseen kartoitustietoon, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsähallituksen maalajihavaintoihin sekä Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tuottamiin ympäristömuuttuja-aineistoihin, erityisesti syvyys- ja pohjan avoimuus –malleihin. Aineistoa on tarkasteltu tilastollisesti ja lopullinen malli perustuu asiantuntijalähtöiseen arvioon sekä mallinnukseen. Aineisto on tarkimmillaan mittakaavassa 1:250 000 ja alle 0.3 km² kokoiset alueet on poistettu. Lopullisesta aineistosta on poistettu suoja-alueille osuva maalajitieto. Vastaavan mittakaavan aineiston, eli EMODnet aineiston, julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta lupa (AK15246) 28.7.2014.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Skapad joulukuu 14, 2022, 13:06 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 27.87
bbox-north-lat 65.85
bbox-south-lat 58.79
bbox-west-long 18.99
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-09-30
frequency-of-update
guid 4a0df666-3d88-4aa4-ba49-492292433a40
licence
metadata-date 2024-02-19T15:23:01
metadata-language fin
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.99, 58.79], [27.87, 58.79], [27.87, 65.85], [18.99, 65.85], [18.99, 58.79]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True