Tietoa palvelusta

Meriaineistot.fi on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä avoimen meridatan palvelu. Palvelu tarjoaa pääsyn useiden suomalaisten tahojen tuottamiin merellisiin paikkatieto- ja tutkimusaineistoihin. Aineistot ovat kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Palvelussa on tarjolla erilaisiin merellisiin teemoihin liittyviä paikkatietoaineistoja sekä niiden rajapintoja. Aineistoja voi rajata teemoittain, aineiston tuottajan tai formaatin mukaan, minkä lisäksi niitä voi hakea hakusanan perusteella. Suurinta osaa aineistoista voi esikatsella karttasovelluksen kautta Kunkin aineiston kohdalla on mainittu saatavilla oleva aineistomuoto sekä sen metatiedot. Aineistoja voi vapaasti ladata ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimuksessa, päätöksenteossa tai sovelluskehityksessä.

Meriaineistot.fi on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot), Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Väylävirasto.

Palvelu on osa itämeri.fi kokonaisuutta

Meriaineistot.fi on osa itämeri.fi kokonaisuutta, joka on kehitetty Suomen meritietoportaali -hankkeessa. Itämeri.fi tarjoaa tietoa Itämerestä sekä kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut yhteiseen verkkopalveluun. Itämeri.fi takaa suomalaisen meritiedon ja merellisten aineistojen löydettävyyden ja saatavuuden.

Itämeri.fi saattaa suomalaisten meritiedon tuottajat yhteistyöhön esittämään aineistoja ja meritietoja yhtenevässä muodossa, parantamaan havaintoaineistojensa laatua, mahdollistamaan tietojen uudentyyppistä yhdistämistä, varmistamaan aineistojen säilymistä, sekä ottamaan käyttöön yleisesti hyväksyjä datan standardeja.

Käyttöohje

Käyttöohje

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan meriaineistot.fi palveluun ja siellä oleviin aineistoihin. Käyttäessäsi palveluehtoja, hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehtoja on päivitetty 30.3.2020

Palvelun kuvaus

Meriaineistot.fi on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä avoimen meridatan palvelu. Palvelu tarjoaa pääsyn useiden suomalaisten tahojen tuottamiin merellisiin paikkatieto- ja tutkimusaineistoihin. Meriaineistot.fi on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot), Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Väylävirasto.

Palvelun tarjoama tieto on kohdassa ”Käyttöoikeus” määritellyin ehdoin hyödynnettävissä.

Käyttöoikeus

Meriaineistot.fi sisältää paikkatieto- ja tutkimusaineistoja useasta eri lähteestä. Pääsääntöisesti näihin on käyttöoikeus Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin ehtojen mukaisesti. Poikkeukset on kerrottu erikseen kunkin aineiston kohdalla. Tietoaineistoja saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää sekä käyttää aineistoja osana muuta teosta ellei muuta ole erikseen mainittu. Tietoaineistoja voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Ehtona käytölle on, että tietoaineiston tekijä on mainittava. Tietotoaineiston tekijän pyynnöstä tämä viittaus on poistettava. Tietoaineiston tekijä on kerrottu kunkin tietoaineiston kohdalla.

Tietoaineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi tietoaineiston tekijän tai meriaineistot.fi palvelun tukevan tietoaineiston käyttäjää tai tietoaineiston käyttötapaa.

Tietoaineistojen metatietojen yhteydessä on mainittu kyseisen aineiston käyttöoikeusehdot. Joissakin tapauksissa käyttöoikeusehdot voivat poiketa yllä mainitusta.Oikeudet aineistoihin

Meriaineistot.fi -palvelussa olevien tietoaineistojen (datan) omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kunkin tietoaineiston tekijälle.

Vastuuvapaus

Meriaineistot.fi palvelun tarjoajat eivät vastaa palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin. Palvelun ja sen sisältämien aineistojen käyttäjä hyödyntää niitä omalla vastuullaan. Palvelun tarjoajat eivät vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tietoaineistojen käytöstä. Palvelun tuottajat eivät myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat palvelun toimintakatkoksista.

Tietoaineistoissa tai niiden metatiedoissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista pyydetään ilmoittamaan ylläpidolle.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne ovat Palvelussa näkyvillä. Käyttöehdoissa mainitaan päivämäärä, jolloin niitä on viimeksi muutettu.

Uusimmat tutkimusaineistot

21.03.2024

14.03.2024