Dataset extent

HAURA- JA HAPSIKKAPOHJAT LEVINNEISYYSMALLI

HAURA- JA HAPSIKKAPOHJAT LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa haurojen (Zannichellia spp.) ja hapsikoiden (Ruppia spp.) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu vihrein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Mallinnusmenetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


ZANNICHELLIA SPP. & RUPPIA SPP. SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Zannichellia spp. and Ruppia spp. on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of green. The data does not cover Finland’s EEZ or the regional areas of the Åland Islands. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi

The methods and results of the modelling exercise have been published in the article Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


HÅRSÄRVAR & NATINGAR ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av hårsärvar (Zannichellia spp.) och natingar (Ruppia spp.) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av grönt. Data omfattar inte Finlands EEZ eller regionala områden på Åland. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Modelleringens metoder och resultat har publicerats i artikeln Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).

Selite / Legend: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 11, 2023, 03:02 (EET)
Created February 11, 2023, 03:02 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5. doi:10.3389/fmars.2018.00402
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 59.361975
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-11-26
frequency-of-update
guid {C422872A-BA11-406C-9263-44D3302A7FCD}
licence
metadata-date 2021-11-29
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 59.361975], [27.956288, 59.361975], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 59.361975]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True