Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Sukelluksissa havaittujen makroleväsukujen otannalla korjattu määrä

MAKROLEVÄSUKUJEN OTANNALLA KORJATTU MÄÄRÄ

Aineisto kuvaa Velmu-hankeen sukellusinventoinneissa tavattujen makroleväsukujen otannalla korjatun määrän, esitettynä 10x10km ruuduissa. Aineisto sisältää rusko-, viher-, puna-, keltaviher- ja näkinpartaisleväsuvut.


SAMPLING CORRECTED MACROALGAE GENERA FOUND FROM VELMU DIVES

The data depicts sampling corrected amounts of macroalgae genera from dive data collected in VELMU programme in 10kmx10km grid. The genus groups are brown, green, red, and green-yellow algae as well as Charophyta.


SAMPLING KORRIGERADE MAKROALGSSLÄKTEN FRÅN VELMU DYK

Kartlagret visar sampling korrigerade antalet makroalgssläkt i 10x10km rutor, som påträffats på under VELMU-programmet. Data innehåller brun-, grön-, röd-, gulgrön- och kransalgssläkten.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©Metsähallitus Lähde: SYKE, Metsähallitus
bbox-east-long 27
bbox-north-lat 68
bbox-south-lat 59
bbox-west-long 17
contact-email kirjaamo@metsa.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2016-09-09; revision:2017-02-24
frequency-of-update
guid {FBE17630-F6E1-47EA-B07E-C4A29BC33E3D}
licence
metadata-date 2020-09-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Metsähallitus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.0, 59.0], [27.0, 59.0], [27.0, 68.0], [17.0, 68.0], [17.0, 59.0]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True