Aineiston laajuus

Rannikon laguunit (1150)

RANNIKON LAGUUNIT (1150)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt laguunien luontotyyppiaineistot. Luontotyyppiin luetaan fladat, kluuvifladat ja kluuvit, sekä kynnyksen sijaan kuroutuneella salmella tai kivikolla merestä erottuneita laguuneja. 2019 raportoinnin aineistopäivityksen yhteydessä aineistosta poistettiin kohteet, jotka sijaitsevat yli 1,8 m (Merenkurkun pohjoispuoli) tai yli 1,4 m (Merenkurkku ja siitä etelään) merenpinnan tason yläpuolella.


KUSTNÄRÄ LAGUNER (1150)

Kartlagret innehåller naturtypsdata som användes under 2019 rapporteringen av Habitatdirektivet. Till naturtypen inkluderas flador, glofladan och glon, samt laguner avsnörda från havet via sund eller stenar. För rapporteringen 2019 exkluderades objekt som var belägna 1.8m (norr om Kvarken) eller 1.4m (Kvarken och södra Finland) över havsytan.


LAGOONS (1150)

The lagoon data includes the habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. Gloe lakes and lagoons separated by a sound or rocks from the sea have been included into the data. For the 2019 reporting objects that were located 1.8m (north of Kvarken) or 1.4m (Kvarken and southern Finland) above sea level were deleted.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:03 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. Lähde: Syke, Metsähallitus
bbox-east-long 28.00
bbox-north-lat 66.00
bbox-south-lat 59.00
bbox-west-long 19.50
contact-email kirjaamo@metsa.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-12-11; revision:2020-05-26
frequency-of-update
guid {FC7C4CEB-336B-45B9-A760-5DB5D0F3583A}
licence
metadata-date 2024-01-19
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Metsähallitus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.5, 59.0], [28.0, 59.0], [28.0, 66.0], [19.5, 66.0], [19.5, 59.0]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True