Aineiston laajuus

PINNAN AALTOEKSPOSITIO

PINNAN AALTOEKSPOSITIO (VELMU)

Aineiston on tuottanut Norwegian Institute of Water Research (NIVA). Aallon ekspositio on laskettu käyttäen yksinkertaista aaltoekspositiomallia (SWM, ks. liite) ja aineisto kattaa koko Suomen rannikkoalueet. Aineisto on resoluutioltaan 25 m, ja aineistoa varten on arvioitu rantaviivan tarkkuus, rannikon jako laskentayksiköihin, tuuliaineiston laskenta, fetchin laskenta ja aaltoekspositiogridien laskenta.


WAVE EXPOSURE ALONG THE FINNISH COAST (VELMU)

The data is produced by the Norwegian Institute of Water Research (NIVA). Wave exposure is a raster-format data (see attachment), developed in SYKE for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes exposed shores, and has been classified to eight classes and visualized in a colour scale from light blue (sheltered) to dark blue (exposed).


YTANS VÅGEXPONERING (VELMU)

Norwegian Institute of Water Research (NIVA) har producerat materialet. Vågexponeringen har beräknats med hjälp av en enkel modell (SWM, se bilaga) och materialet täcker hela Finlands kustområde. Resolutionen är 25x25 m och för materialet har kustlinjens noggrannhet uppskattats och kusten delats in i beräkningsenheter samt har det använts vågexponeringsrutor och beräkningar för vind och fetch.

Luokittelu ja indeksiarvo / Classification and index value / Klassificering och indexvärde:

1 = 0 - 1 200 (erittäin suojainen /very sheltered/ mycket skyddad) 2 = 1 201 - 4 000 3= 4 001 - 5 000 4 = 5 001 - 10 000 (suojainen / sheltered / skyddad) 5 = 10 001 - 30 000 6 = 30 001 - 100 000 7 = 100 001 - 2 000 000 (erittäin avoin /very exposed / mycket utsatt)

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Isaeus_2005_Wave_exposure_calculations_for_the_Finnish_coast.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty joulukuu 1, 2021, 03:04 (EET)
Luotu lokakuu 21, 2020, 03:03 (EEST)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. Lähde: SYKE
bbox-east-long 27.956507
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 59.547304
bbox-west-long 17.509959
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-09-01
frequency-of-update
guid {216DD75B-59A8-408A-80CD-F0785E548769}
licence
metadata-date 2021-11-29
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:publisher
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.509959, 59.547304], [27.956507, 59.547304], [27.956507, 65.841211], [17.509959, 65.841211], [17.509959, 59.547304]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True