Aineiston laajuus

NÄKÖSYVYYS (VELMU)

NÄKÖSYVYYS (VELMU)

Näkösyvyys on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa valon vaimenemista säteilyyn vaikuttavien aineiden yhteisvaikutuksesta, eli veden läpinäkyvyyttä tiettyyn syvyyteen asti 300 m resoluutiolla kesä-elokuussa 2003-2011. Rasteriaineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla sinisestä (hyvä näkösyvyys) keltaiseen (huono näkösyvyys). Menetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Aineiston voi ladata Syken Avoin tieto –palvelusta ja luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


SECCHI DEPTH (VELMU)

Secchi disc transparency is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes light attenuation in the water column at a resolution of 300 meters averaged from weekly medians for the period of June-August 2003-2011. Data is classified to seven classes and visualized in a colour scale from blue (good secchi depth) to yellow (poor secchi depth). The methods and results have in published in the article Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Classified data is downloadable from Syke Avoin tieto-service and in the need of unclassified data, please send a request to: syke.velmudata@syke.fi

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).


SIKTDJUP (VELMU) Rastermodellen för siktdjup har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Materialet beskriver vattnets genomskinliget till ett visst djup för perioden juli-augusti 2003-2011 med en 300x300 m resolution. Modellen är indelad i sju olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från blått (bättre siktdjup) till gult (sämre siktdjup). Metoder och resultaten har publicerats i artikeln Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Materialet kan laddas från Sykes Öppen Information tjänst och oklassificerat material kan efterhöras via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Dessa Syke:s data kan användas i enlighet med öppen datalicens (CC BY 4.0).

Luokka / Class / Klass = Syvyys / Depth / Djup (m) 1 = 0,1 - 1 2 = 1,1 - 2 3 = 2,1 - 3 4 = 3,1 - 4 5 = 4,1 - 5 6 = 5,1 - 6 7 = 6,1 - 7

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:01 (EET)
access_constraints Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.11.010
bbox-east-long 27.941338
bbox-north-lat 65.80021
bbox-south-lat 58.7822
bbox-west-long 17.497921
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-09-01
frequency-of-update
guid {811B434E-75A1-4F53-9445-A4B4BDADA499}
licence
metadata-date 2024-01-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.497921, 58.7822], [27.941338, 58.7822], [27.941338, 65.80021], [17.497921, 65.80021], [17.497921, 58.7822]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True