Aineiston laajuus

Meriveden suolaisuus pinnalla

Suolaisuus pinnalla on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa mallinnettua meriveden suolaisuutta promilleina (PSU) 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on visualisoitu väriasteikolla sinisestä (suolainen) punaiseen (vähäsuolainen). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


SEA SURFACE SALINITY (VELMU)

Sea surface salinity is a raster format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes modelled sea surface salinity in per mille (PSU) at a resolution of 20 meters. Data has been visualized in a colour scale from blue (high salinity) to red (low salinity). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:01 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set in viewable in the Velmu map service or through the interface. ©Syke © DCW Lähde: Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38. doi:10.1016/j.ecss.2018.11.010
bbox-east-long 27.956295
bbox-north-lat 65.84139
bbox-south-lat 58.78218
bbox-west-long 17.482566
contact-email gistuki@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2016-08-16
frequency-of-update
guid {D9F7BA00-14B9-40A0-9FEB-A9549266D7FF}
licence
metadata-date 2024-01-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.482566, 58.78218], [27.956295, 58.78218], [27.956295, 65.84139], [17.482566, 65.84139], [17.482566, 58.78218]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True