Aineiston laajuus

MERIVEDEN LÄMPÖTILA POHJALLA (VELMU)

MERIVEDEN LÄMPÖTILA POHJALLA (VELMU)

Meriveden lämpötila pohjalla on Sykessä Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa mallinnettua lämpötilaa 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kuuteen luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla sinisestä (viileä) punaiseen (lämmin). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


NEAR-BOTTOM SEAWATER TEMPERATURE (VELMU)

Seawater temperature near-bottom is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes modelled seawater temperature near-bottom (1 meter from the seabed) at a resolution of 20 meters. Data has been classified to six classes and visualized in a colour scale from blue (cold) to red (warm). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi


HAVSVATTNETS TEMPERATUR NÄRÄ BOTTNEN (VELMU)

Rastermodellen för havsvattnets temperatur nära bottnen har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Modellen visar temperaturen i 20x20 meters noggrannhet. Modellen är indelad i 6 olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från blått (kallt) till rött (varmt). Oklassificerat data kan förfrågas via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Luokka / Class / Klass = Lämpötila / Temperature / Temperatur (Celsius)

1 = 3,5 – 5,8 2 = 5,9 – 7,7 3 = 7,8 – 9,8 4 = 9,9 – 12 5 = 12,1 – 14,1 6 = 14,2 - 19

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet. ©Syke Lähde: Syke
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 58.7822
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2016-08-09
frequency-of-update
guid {8E562E41-5465-40A1-9990-4EACE2537F01}
licence
metadata-date 2024-01-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 58.7822], [27.956288, 58.7822], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 58.7822]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True