Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Merenpohjan näytepaikat

Merenpohjan näytepaikat -aineistoon on koottu tiedot merenpohjan geologisista näytteistä vuodesta 1985 lähtien. Aineisto sisältää paikkatiedot ja kuhunkin näytteeseen liittyvää metatietoa perustuen pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun merenpohjan geologiseen aineistoon.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty marraskuu 23, 2020, 17:20 (EET)
Luotu marraskuu 23, 2020, 17:20 (EET)
access_constraints Ei muita rajoitteita.
bbox-east-long 28.598984
bbox-north-lat 65.767768
bbox-south-lat 56.992895
bbox-west-long 16.011335
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date creation:2020-05-19
frequency-of-update
guid 873118b1-f675-4340-97d8-a1eeddce05da
licence Ei rajoituksia.
metadata-date 2020-11-23T15:59:06
metadata-language
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.011335, 56.992895], [28.598984, 56.992895], [28.598984, 65.767768], [16.011335, 65.767768], [16.011335, 56.992895]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True