Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Merenpohjan maalajit 1:250 000

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU- hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on ollut 36 partneria 30:sta Euroopan maasta.
Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Merenpohjan geologinen 1:20 000 aineisto ei toistaiseksi kata koko Suomen merialuetta ja aineistoa päivitetään vuosittain uuden kartoitusaineiston perusteella. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon. Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:250 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja aineistosta on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet. Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty maaliskuu 31, 2020, 11:08 (EEST)
Luotu tammikuu 27, 2020, 17:02 (EET)
access_constraints Ei muita rajoitteita.
bbox-east-long 27.54
bbox-north-lat 65.705
bbox-south-lat 59.595
bbox-west-long 20.60
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2014-07-28
frequency-of-update
guid 18d7ff06-5268-47e0-a3df-39aafebe5810
licence Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin. Aineisto ei toistaiseksi kata koko Suomen merialuetta ja aineistoa päivitetään vuosittain uuden kartoitusaineiston perusteella. Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. Merenpohjan maalajit 1:250 000 aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu. Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.
metadata-date 2020-01-28T14:15:06
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.6, 59.595], [27.54, 59.595], [27.54, 65.705], [20.6, 65.705], [20.6, 59.595]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True