Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Merenpohjan maalajit 1:100 000

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology III EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology III hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology III hankkeessa on 39 partneria 30:sta Euroopan maasta. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon (http://tupa.gtk.fi/metaviite/wp3_guide1_seabed substrate harmonisation_100k_ february2018.pdf). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:100 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 25 m * 25 m ja aineistosta on poistettu 0.05 km2 pienemmät alueet. Lupa (AN17367) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 29.9.2017.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty lokakuu 8, 2020, 03:04 (EEST)
Luotu tammikuu 27, 2020, 17:02 (EET)
access_constraints Ei muita rajoitteita.
bbox-east-long 27.541
bbox-north-lat 65.762
bbox-south-lat 59.595
bbox-west-long 20.603
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2018-03-26
frequency-of-update
guid 77c563ae-8375-4856-a0d8-31a58d13eb79
licence Aineisto on tuotettu 1:100 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin. Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. Merenpohjan maalajit 1:100 000 aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 25 m * 25 m ja siitä on poistettu 0.05 km2 pienemmät alueet. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu. Lupa (AN17367) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 29.9.2017.
metadata-date 2020-10-07T13:37:45
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.603, 59.595], [27.541, 59.595], [27.541, 65.762], [20.603, 65.762], [20.603, 59.595]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True