Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Merenpohjan maalajit 1:1 000 000

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on 36 partneria 30:sta Euroopan maasta. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon (http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:1 000 000 mittakaavaan. Aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty maaliskuu 31, 2020, 11:08 (EEST)
Luotu tammikuu 27, 2020, 17:02 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 27.784
bbox-north-lat 65.801
bbox-south-lat 58.844
bbox-west-long 19.082
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-01-01
frequency-of-update
guid aa753256-e110-4b4b-985b-4efdd6c5c6fa
licence Aineisto on tuotettu 1:1 000 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin. Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. Merenpohjan maalajit 1:1 000 000 aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.
metadata-date 2020-01-28T14:18:52
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.082, 58.844], [27.784, 58.844], [27.784, 65.801], [19.082, 65.801], [19.082, 58.844]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True