Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

CHARA ASPERA LEVINNEISYYSMALLI

CHARA ASPERA LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa mukulanäkinparran (Chara aspera) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu ruskein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä eikä Ahvenanmaan maakunta-aluetta. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


CHARA ASPERA SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Chara aspera on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of brown. The data does not cover Finland’s EEZ or the regional areas of the Åland Islands. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi


CHARA ASPERA ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av borststräfse (Chara aspera) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av brunt. Data omfattar inte Finlands EEZ eller regionala områden på Åland. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Selite / Legend: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty toukokuu 6, 2021, 03:03 (EEST)
Luotu lokakuu 21, 2020, 03:03 (EEST)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE Lähde: SYKE
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 59.361975
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-11-26
frequency-of-update
guid {BF849316-273C-4347-B151-D4F06460C314}
licence
metadata-date 2021-04-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 59.361975], [27.956288, 59.361975], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 59.361975]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True