Aineiston laajuus

AVOIMUUSINDEKSI MERENPOHJALLA (VELMU)

AVOIMUUSINDEKSI MERENPOHJALLA (VELMU)

Merenpohjan avoimuusindeksi on Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu Suomen rasteriaineisto. Aineisto kuvaa pitkäaikaista, maantieteellisesti vaihtuvaa aallon vaikutusta pohjalla 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu 7 luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla vaaleansinisestä (suojainen) tummansiniseen (avoin). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


DEPTH ATTENUATED EXPOSURE (VELMU)

Depth exposure is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes long-term, geographically variable wave force at the seabed at a resolution of 20 meters. Data has been classified to eight classes and visualized in a colour scale from light blue (sheltered) to dark blue (exposed). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi


HAVSBOTTNENS EXPONERINGSINDEX (VELMU)

Havsbottnens exponeringsindex har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Modellen visar effekten av långvarig, geografiskt varierande vågaktivitet på havsbottnen i 20x20 meters noggrannhet. Modellen är indelad i 7 olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från ljusblått (skyddad) till mörkblått (exponerad). Oklassificerat data kan efterhöras via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Luokittelu ja indeksiarvo/ Classification and index value / Klassificering och indexvärde:

1 = 0 - 1 200 2 = 1 201 - 4 000 3 = 4 001 - 5 000 4 = 5 001 - 10 000 5 = 10 001 - 30 000 6 = 30 001 - 100 000 7 = 100 001 - 2 000 000

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Lisätietoja / More information / Ytterligare information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Beckby_etal_2008_GIS_modeling_of_wave_exposure_at_the_seabed.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 26, 2024, 09:53 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:03 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet. ©Syke Lähde: Syke
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 58.7822
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-09-01
frequency-of-update
guid {EB99F934-DCF8-4383-BD38-73B2DF3F0C72}
licence
metadata-date 2024-01-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 58.7822], [27.956288, 58.7822], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 58.7822]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True