Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Ålands maritima kulturarv WFS

I WFS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WFS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt)

Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020).

Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 11, 2023, 03:04 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:04 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 21.40272718
bbox-north-lat 60.98348659
bbox-south-lat 59.2655853
bbox-west-long 18.94178968
contact-email gis@regeringen.ax
coupled-resource ::
dataset-reference-date publication:2019-11-11
frequency-of-update
guid 352f16ef-063c-4319-92f1-6191756f4fcc
licence
metadata-date 2022-11-10T16:39:41
metadata-language swe
progress
resource-type service
responsible-party Ålands landskapsregering:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.94178968, 59.2655853], [21.40272718, 59.2655853], [21.40272718, 60.98348659], [18.94178968, 60.98348659], [18.94178968, 59.2655853]]]}
spatial-data-service-type download
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True