Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

MYTILUS TROSSULUS LEVINNEISYYSMALLI

MYTILUS TROSSULUS LEVINNEISYYSMALLI

Aineisto kuvaa sinisimpukan (Mytilus trossulus) mahdollista levinneisyyttä Suomen rannikolla. Rasteriaineisto on luokiteltu kolmeen luokkaan ja visualisoitu violetein sävyin. Aineisto ei kata Suomen talousvyöhykettä. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi

Mallinnusmenetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


MYTILUS TROSSULUS SPECIES DISTRIBUTION MODEL

The raster data describes the potential distribution of Mytilus trossulus on the coast of Finland. The raster data has been classified into three classes and has been visualized with shades of purple. The data does not cover Finland’s EEZ. Data can be inquired via e-mail: syke.velmudata@syke.fi

The methods and results of the modelling exercise have been published in the article Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).


MYTILUS TROSSULUS ARTUTBREDNINGSMODELL

Rasterskiktet beskriver den potentiella utbredningen av blåmussla (Mytilus trossulus) på Finlands kust. Rasterskiktet har delats in i tre klasser och har visualiserats med nyanser av lila. Data omfattar inte Finlands EEZ. Data kan efterfrågas via e-post: syke.velmudata@syke.fi

Modelleringens metoder och resultat har publicerats i artikeln Virtanen et al 2018: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full).

Selite / Legend / Förklaring: Epäsuotuisa = Unfavorable = Ogynnsam Suotuisa = Favorable = Gynnsam Erittäin suotuisa = Very favorable = Mycket gynnsam

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty syyskuu 23, 2021, 03:04 (EEST)
Luotu lokakuu 21, 2020, 03:02 (EEST)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE Lähde: Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Frontiers in Marine Science, 5. doi:10.3389/fmars.2018.00402
bbox-east-long 27.956288
bbox-north-lat 65.841211
bbox-south-lat 59.361975
bbox-west-long 17.483058
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-11-26
frequency-of-update
guid {6AC94879-B22D-42DA-B3F5-3FC955AE03E4}
licence
metadata-date 2021-09-21
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.483058, 59.361975], [27.956288, 59.361975], [27.956288, 65.841211], [17.483058, 65.841211], [17.483058, 59.361975]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True