Tärkeät kaupalliset kalastusalueet rannikolla: rysäpyydyspaikat ja verkkokalastusalueet

Tärkeimpiä kaupallisia kalastusalueita kuvaava aineisto koostuu kahdesta tasosta. Verkkoalueet-tasolle on koottu I-luokan kaupallisten kalastajien ilmoittamat verkkokalastusalueet yhdeksi polygoniksi, johon on yhdistetty useita pienempiä alueita. Rysäpyydys-tasolla on ilmoitettujen kiinteiden pyydysten paikat pisteinä. Aineisto ei sisällä troolipyyntialueita. Kalastajien identifiointitiedot on poistettu aineistosta.

Aineistoa tarkasteltaessa on huomioitava, että pyyntipaikat eivät ole staattisia vaan ne käytännössä vaihtelevat sen mukaan mitä kalaa on pyydettävissä. Tällä hetkellä käyttämättömät paikat voivat olla jatkossa tärkeitä ja käytössä olevia paikkoja voi poistua pyynnistä jatkossa.

Aineistoa on kerätty kalastajahaastatteluilla I-luokan kaupallisilta kalastajilta vuosien 2010–2018 aikana seuraavasti:

Saaristo- ja selkämeri 2010-2014 Merenkurkku 2014 Pohjanlahti ja Perämeri 2016-2018 Suomenlahden aineisto on saatu Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksilta 2012.

Haastatteluissa kalastajat ovat yhdessä haastattelijoiden kanssa piirtäneet pyydyspaikat kartoille. Näiltä kartoilta verkkokalastusalueet ja kiinteiden pyydysten paikat on digitoitu paikkatietokantaan Lukessa.

Aineistosta puuttuu II- ja III-luokan kaupallisten kalastajien pyyntipaikat, mutta aineisto kattaa pääosan I-luokan kalastajien pyyntipaikoista. Kaupallisten kalastajien luokitus muuttui vuoden 2017 alusta siten, että pääosa I-luokan kalastajia kuuluu nykyisin 1 ryhmään (tulot yli 10 000 €/v) ja muut 2 ryhmään.

Aineistolähteet: Luke, ELY-keskukset ja Österbottens Fiskarförbund.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Meri Kallasvuo
Viimeksi päivitetty syyskuu 30, 2021, 03:04 (EEST)
Luotu maaliskuu 26, 2020, 18:48 (EET)
bbox-east-long 19.00
bbox-north-lat 59.00
bbox-south-lat 66.00
bbox-west-long 30.00
encoding utf8
harvest_url https://opendata.luke.fi/dataset/90847ce4-8879-4b04-b533-177d5a1be4fa