Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri)

Aineisto sisältää sijainti- ja ominaisuustiedot Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä olevista muinaismuistolain 17.6.1963/295 nojalla rauhoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kohteilla on pistemäinen tieto ja sen lisäksi osalle kohteista on digitoitu aluemainen rajaus. Aluemainen rajaus kuvaa muinaisjäännöksen laajuutta tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella. Rajaus voi muuttua tutkimustiedon karttuessa.

Muinaisjäännösten aluerajaus tarkoittaa, että alueen rajat on määritelty maastotarkastuksessa, siis paikan päällä havainnoimalla ja vanhaa karttamateriaalia hyväksikäyttäen, kun taas pistemäinen muinaisjäänne voi sisältää esimerkiksi tiedon, että siinä on vanha asuinpaikka mutta aluetta ei ole vielä määritelty.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty lokakuu 31, 2020, 03:03 (EET)
Luotu tammikuu 27, 2020, 17:02 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email paikkatieto@nba.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2010-11-24
frequency-of-update
graphic-preview-description mjreki_demo_s.png
graphic-preview-file https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/e5265f1a-48f2-4353-970e-aab2cf57a98f/attachments/mjreki_demo_s.png
guid e5265f1a-48f2-4353-970e-aab2cf57a98f
licence
metadata-date 2020-10-30T15:30:05
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Museovirasto:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True